CHS Varsity vs. Malden Catholic HS 10.08.09 - marden