CHS Varsity vs. Central Catholic High School 09.08.09 - marden